काळा-काळा बादळा

काळा-काळा बादळा, गांवा-गांवा जाय
खेतां-खेतां बावणी, मोर-पपैया गाय ।।
मोर-पपैया गाय , पाणी ईमरत धारा
बेतो-बेतो जाय , कहावे नंदी नारा
केवाणीकविराज , चाल्या ओरवा वाळा ।।
कोठ्यां भरदो धान, बादळा काळा-काळा ।।