लीछमी चोपा चराय

चोपा चराय लीछमी , आली काम्ड़ी हात
बणावा सरपंच थने , चालो म्हाके साथ ।।
चालो म्हाके साथ , थां दो गाँवा री शान
थांके आड़ी आज , नाळ रयो वो भगवान ।।
केवाणीकविराज , अंगूटो दियो दिखाय
करे खोटा काम , लीछमी चोपा चराय ।।